Co trzeba wiedzieć…

Wiek przedszkolny to okres, kiedy dziecko rozwija się bardzo intensywnie. Zdobywa wiedzę, coraz to nowe umiejętności, zaczynają się kształtować jego cechy charakteru, temperamentu, osobowości.
Nasze przedszkole pełniąc funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Aktualności

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w PP7 Zasady określające zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów Zasady i sposób udostępniania rodzicom standardów ochrony małoletnich Zasady przeglągu i aktualizacji standardów      

Rekrutacja 2024/2025

Wniosek o przyjęcie do przedszkola (2024) oświadczenie o godzinach pobytu oświadczenie o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oświadczenie o rodzeństwie w przedszkolu oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oświadczenie o wielodzietności rodziny Oświadczenie rodziców o liczbie posiłków  

Skip to content